معرفی دوره
قصه های قرانی 2
درس قصه های قرآنی دو توسط دکتر سید جعفر صادقی از اساتید محترم دانشگاه، در قالب 16جلسه آموزشی برای سامانه ملی آموزش مجازی قرآن و عترت علیهم السلام تدریس شده است. این درس به سرگذشت زندگی پیامبران اوالوالعزم الهی شامل حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و پیامبر اکرم اسلام اختصاص یافته که در انتهای داستان هر یک از پیامبران به نکات معرفتی، تربیتی و اجتماعی آن پیامبر نیز اشاره شده است
معرفی اساتید
معرفی دروس
قصه های قرآنی (2)
ویدئو معرفی
تعداد جلسات: 19 جلسه
 1. ویژگی های داستان حضرت نوح علیه السلام
  [محتوای آفلاین]
 2. داستان حضرت نوح علیه السلام
  [محتوای آفلاین]
 3. نکات معرفتی تربیتی و اجتماعی حضرت نوح علیه السلام
  [محتوای آفلاین]
 4. زندگینامه اجمالی حضرت ابراهیم علیه السلام
  [محتوای آفلاین]
 5. داستان زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام
  [محتوای آفلاین]
 6. پرسش و پاسخ و رفع اشکال
  [جلسه آنلاین]
 7. نکات معرفتی تربیتی و اجتماعی زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام
  [محتوای آفلاین]
 8. زندگینامه اجمالی حضرت موسی علیه السلام
  [محتوای آفلاین]
 9. داستان زندگی حضرت موسی علیه السلام
  [محتوای آفلاین]
 10. نکات معرفتی تربیتی و اجتماعی زندگی حضرت موسی علیه السلام
  [محتوای آفلاین]
 11. پرسش و پاسخ و رفع اشکال
  [جلسه آنلاین]
 12. زندگینامه اجمالی حضرت عیسی علیه السلام
  [محتوای آفلاین]
 13. داستان زندگی حضرت عیسی علیه السلام
  [محتوای آفلاین]
 14. نکات معرفتی تربیتی و اجتماعی زندگی حضرت عیسی علیه السلام
  [محتوای آفلاین]
 15. زندگینامه اجمالی حضرت محمد صلی الله و علیه و اله وسلم
  [محتوای آفلاین]
 16. داستان زندگی پیامبر اسلام (ص)قبل ازهجرت به مدینه
  [محتوای آفلاین]
 17. داستان زندگی پیامبر اسلام (ص) بعد از هجرت به مدینه
  [محتوای آفلاین]
 18. فضایل و ویژگی های حضرت رسول اکرم صلی الله و علیه و آله وسلم
  [محتوای آفلاین]
 19. پرسش و پاسخ و رفع اشکال و جمع بندی
  [جلسه آنلاین]
مشخصات دوره
تعداد دروس 1 درس
مدت زمان آموزش 19 ساعت
تعداد جلسات 19 جلسه
هزینه دوره 200,000 تومان