معرفی دوره
قصه های قرآنی 1
درس قصه های قرآنی یک توسط دکتر سید جعفر صادقی از اساتید محترم دانشگاه، در قالب 14جلسه آموزشی برای سامانه ملی آموزش مجازی قرآن و عترت علیهم السلام تدریس شده است. برخی از سرفصلها و عناوین این درس عبارت است از : اهداف، ویژگی ها و آثار معنوی قصه های قرآنی، اصول بهره برداری از قصص قرآن، آسیب شناسی قصه های قرآنی، قصص انبیا شامل: قصه ی حضرت یوسف، قصه حضرت سلمیان، قصه ی حضرت زکریا، قصه حضرت لقمان، قصه ی حضرت خضر و قصه ی اصحاب کهف
معرفی اساتید
معرفی دروس
قصه های قرآنی (1)
ویدئو معرفی
ویدئو جلسه اول
تعداد جلسات: 18 جلسه
 1. کلیات و مفهوم شناسی قصه
  [محتوای آفلاین]
 2. اهداف قصه در قرآن
  [محتوای آفلاین]
 3. ویژگی های قصه در قرآن
  [محتوای آفلاین]
 4. سنن تاریخی در قران
  [محتوای آفلاین]
 5. نفوذ اسراییلیات در تفسیر قصه های قرآنی
  [محتوای آفلاین]
 6. پرسش و پاسخ و رفع اشکال
  [جلسه آنلاین]
 7. اسلوب های بیان قصه در قرآن کریم
  [محتوای آفلاین]
 8. قصه حضرت یوسف علیه السلام1
  [محتوای آفلاین]
 9. قصه حضرت یوسف علیه السلام 2
  [محتوای آفلاین]
 10. پرسش و پاسخ و رفع اشکال
  [جلسه آنلاین]
 11. قصه حضرت سلیمان علیه السلام1
  [محتوای آفلاین]
 12. قصه حضرت سلیمان علیه السلام2
  [محتوای آفلاین]
 13. قصه حضرت سلیمان علیه السلام3
  [محتوای آفلاین]
 14. قصه حضرت زکریا علیه السلام
  [محتوای آفلاین]
 15. قصه حضرت لقمان علیه السلام
  [محتوای آفلاین]
 16. قصه حضرت خضر علیه السلام
  [محتوای آفلاین]
 17. قصه اصحاب کهف
  [محتوای آفلاین]
 18. پرسش و پاسخ جمع بندی دوره
  [جلسه آنلاین]
مشخصات دوره
تعداد دروس 1 درس
مدت زمان آموزش 22 ساعت
تعداد جلسات 18 جلسه
هزینه دوره 200,000 تومان