معرفی دوره
آموزش روانخوانی و صحیح خوانی قرآن کریم (قرائت 2)
این درس بر مبنای کتاب آموزش روانخوانی و صحیح خوانی نور، اثر استاد محمد خواجوی، توسط استاد بهروز یاریگل در 19 جلسه آموزشی برای سامانه ملی آموزش مجازی قرآن و عترت علیهم السلام تدریس شده است. پس از آنکه قرآن آموزان درس آموزش روخوانی قرآن کریم (قرائت سطح 1) را با موفقیت سپری نمودند، جهت ارتقای توانمندی و تثبیت آموخته های خود، ضروریست تمارین بیشتری را مخصوصا از روی متن قرآن کریم انجام دهند. در این درس ضمن مرور قواعد قرائت سطح 1، جهت تسلط هر چه بیشتر قرآن آموزان به قرائت صحیح و روان قرآن کریم، تمارین بیشتری از آیات قرآن کریم به صورت گام به گام ارائه شده است تا قرآن آموزان با انجام این تمارین، توانمندی خود را در قرائت قرآن کریم ارتقا دهند. همچنین بخشی از این درس به آموزش حروفی که جزء شروط صحت قرائت نماز محسوب می شود، اختصاص یافته که قرآن آموزان با فراگیری این بخش قادر خواهند بود نماز خود را به صورت صحیح و درست قرائت نمایند. امید است قرآن آموزان با استفاده و بهره گیری از این درس و با انجام تمرین و تکرار فراوان، بتوانند کل قرآن کریم را به صورت صحیح و روان و بدون اشکال تلاوت نمایند.
معرفی اساتید
معرفی دروس
روانخوانی و صحیح خوانی قرآن کریم (قرائت سطح 2)
ویدئو معرفی
ویدئو جلسه اول
تعداد جلسات: 24 جلسه
 1. صدا های کوتاه و علامت سکون
  [محتوای آفلاین]
 2. صداهای کشیده و تشدید
  [محتوای آفلاین]
 3. حروف ناخوانای ( و - ا)
  [محتوای آفلاین]
 4. حروف ناخوانای ( ل- ی)
  [محتوای آفلاین]
 5. پرسش و پاسخ و رفع اشکال
  [جلسه آنلاین]
 6. تنوین
  [محتوای آفلاین]
 7. مروری بر درس های گذشته
  [محتوای آفلاین]
 8. آزمون
  [محتوای آفلاین]
 9. صداهای کوتاه به لهجه عربی
  [محتوای آفلاین]
 10. صداهای کشیده به لهجه عربی
  [محتوای آفلاین]
 11. پرسش و پاسخ و رفع اشکال
  [جلسه آنلاین]
 12. و
  [محتوای آفلاین]
 13. ح
  [محتوای آفلاین]
 14. ث
  [محتوای آفلاین]
 15. پرسش و پاسخ و رفع اشکال
  [جلسه آنلاین]
 16. ذ
  [محتوای آفلاین]
 17. ص
  [محتوای آفلاین]
 18. ض
  [محتوای آفلاین]
 19. پرسش و پاسخ و رفع اشکال
  [جلسه آنلاین]
 20. ط
  [محتوای آفلاین]
 21. ظ
  [محتوای آفلاین]
 22. ع
  [محتوای آفلاین]
 23. غ
  [محتوای آفلاین]
 24. جمع بندی و پرسش و پاسخ
  [جلسه آنلاین]
مشخصات دوره
تعداد دروس 1 درس
مدت زمان آموزش 24 ساعت
تعداد جلسات 24 جلسه
هزینه دوره 200,000 تومان