معرفی دوره
آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم (قرائت سطح 1)
این درس بر مبنای کتاب «آموزش روخوانی و روانخوانی نور» اثر آقایان محمد خواجوی و احمد حاجی شریف، توسط استاد محمد خواجوی در بیست جلسه آموزشی برای سامانه ملی آموزش مجازی قرآن و عترت علیهم السلام تدریس شده است. در این درس ضمن آموزش قواعد مرتبط با روخوانی قرآن کریم، سعی شده است در هر یک از مباحث مثالهایی از آیات و عبارات قرآنی ذکر شود. در بخشهایی از درس، فرآیند آموزش از روی مصحف شریف اتفاق می افتد و قرآن آموزان، آموزش قرائت قرآن کریم را عملا از روی متن قرآن کریم پیگیری خواهند نمود. قرآن آموزان عزیزی که به صورت کامل و با دقت به این درس گوش فرا دهند و تمرینات آن را گام به گام و مطابق تدریس استاد انجام دهند، امید است در پایان دوره بتوانند، کلام الله مجید را به صورت صحیح و تا حدودی روان قرائت نمایند.
معرفی اساتید
معرفی دروس
روخوانی و روانخوانی قرآن کریم (قرائت سطح 1)
ویدئو معرفی
ویدئو جلسه اول
تعداد جلسات: 25 جلسه
 1. فتحه
  [محتوای آفلاین]
 2. کسره
  [محتوای آفلاین]
 3. ضمه
  [محتوای آفلاین]
 4. سکون
  [محتوای آفلاین]
 5. پرسش و پاسخ و رفع اشکال
  [جلسه آنلاین]
 6. ارزشیابی 1
  [محتوای آفلاین]
 7. صدای الف کشیده
  [محتوای آفلاین]
 8. صدای یاء کشیده
  [محتوای آفلاین]
 9. صدای واو کشیده
  [محتوای آفلاین]
 10. پرسش و پاسخ و رفع اشکال
  [جلسه آنلاین]
 11. تشدید
  [محتوای آفلاین]
 12. ارزشیابی 2
  [محتوای آفلاین]
 13. حروف ناخوانا (1)
  [محتوای آفلاین]
 14. حروف ناخوانا (2)
  [محتوای آفلاین]
 15. پرسش و پاسخ و رفع اشکال
  [جلسه آنلاین]
 16. علامت مد
  [محتوای آفلاین]
 17. تنوین
  [محتوای آفلاین]
 18. ارزشیابی 3
  [محتوای آفلاین]
 19. اشباع حرف ه
  [محتوای آفلاین]
 20. پرسش و پاسخ و رفع اشکال
  [جلسه آنلاین]
 21. حروف مقطعه
  [محتوای آفلاین]
 22. مواردی که او اُ خوانده می شود
  [محتوای آفلاین]
 23. وقف
  [محتوای آفلاین]
 24. تنوین نزد حروف ساکن
  [محتوای آفلاین]
 25. جمع بندی و پرسش و پاسخ
  [جلسه آنلاین]
مشخصات دوره
تعداد دروس 1 درس
مدت زمان آموزش 25 ساعت
تعداد جلسات 25 جلسه
هزینه دوره 200,000 تومان