معرفی دوره
آشنایی با تست
معرفی اساتید
معرفی دروس
تست1
تعداد جلسات: 2 جلسه
 1. مرحله اول
  [محتوای آفلاین]
 2. مرحله دوم
  [محتوای آفلاین]
تست 2
تعداد جلسات: 2 جلسه
 1. مرحله اول
  [محتوای آفلاین]
 2. مرحله دوم
  [محتوای آفلاین]
مشخصات دوره
تعداد دروس 2 درس
مدت زمان آموزش 16 ساعت
تعداد جلسات 4 جلسه
هزینه دوره 0 تومان