معرفی دوره
دوره تست 030320
سرفصل 1 تست 030320
معرفی اساتید
سرفصل 1 تست 030320
معرفی دروس
مسطورا - فصل اول: ایمان و امید
تعداد جلسات: 6 جلسه
 1. سطر اول: طرحی نو از قرآن
  [محتوای آفلاین]
 2. سطر دوم: دو بال ایمان و عمل
  [محتوای آفلاین]
 3. سطر سوم: ایمان آگاهانه
  [محتوای آفلاین]
 4. سطر چهارم: برتری همیشگی مومنین
  [محتوای آفلاین]
 5. سطر پنجم: نفی ایمان دل بخواهی و گاه گاهی
  [محتوای آفلاین]
 6. سطر ششم: نور ایمان
  [محتوای آفلاین]
مشخصات دوره
تعداد دروس 1 درس
مدت زمان آموزش 20 ساعت
تعداد جلسات 6 جلسه
هزینه دوره 70,000 تومان