معرفی دوره
مدیریت قرآنی حجاب و عفاف
معرفی اساتید
معرفی دروس
مدیریت قرآنی حجاب و عفاف
تعداد جلسات: 4 جلسه
 1. مدیریت قرآنی حجاب و عفاف بخش 1
  [محتوای آفلاین]
 2. مدیریت قرآنی حجاب و عفاف بخش 2
  [محتوای آفلاین]
 3. مدیریت قرآنی حجاب و عفاف بخش 3
  [محتوای آفلاین]
 4. مدیریت قرآنی حجاب و عفاف بخش 4
  [محتوای آفلاین]
مشخصات دوره
تعداد دروس 1 درس
مدت زمان آموزش 28 ساعت
تعداد جلسات 4 جلسه
هزینه دوره 200,000 تومان