معرفی دوره
دوره تربیت مربی تدبر در قرآن 1402001
معرفی اساتید
معرفی دروس
آزمون ورودی تربیت مربی تدبر1402001
تعداد جلسات: 2 جلسه
 1. آزمون ورودی
  [جلسه آنلاین]
 2. مصاحبه شفاهی
  [جلسه آنلاین]
دروس مجازی دوره تربیت مربی تدبر (کتب استاد صبوحی) 1402
تعداد جلسات: 4 جلسه
 1. آشنایی با دانش تدبر
  [محتوای آفلاین]
 2. آشنایی با روش تدبر
  [محتوای آفلاین]
 3. نکات کلیدی تدریس سوره‌ها
  [محتوای آفلاین]
 4. روش کلاسداری
  [محتوای آفلاین]
ارزیابی پایانی دوره تربیت مربی تدبر 1402
تعداد جلسات: 2 جلسه
 1. آزمون نظری پایانی
  [جلسه آنلاین]
 2. آزمون عملی پایانی
  [جلسه آنلاین]
مشخصات دوره
تعداد دروس 3 درس
مدت زمان آموزش 40 ساعت
تعداد جلسات 8 جلسه
هزینه دوره 0 تومان