معرفی دوره
دوره تربیت مربی تدبر در قرآن 1402000
معرفی اساتید
معرفی دروس
آزمون ورودی تربیت مربی تدبر 1402000
تعداد جلسات: 2 جلسه
 1. آزمون ورودی
  [جلسه آنلاین]
 2. مصاحبه شفاهی
  [جلسه آنلاین]
دروس مجازی دوره تربیت مربی تدبر (کتب استاد الهی زاده) 1402
تعداد جلسات: 4 جلسه
 1. آشنایی با مبادی، مبانی و روش تدبر
  [محتوای آفلاین]
 2. آشنایی با تدبر در سیره اهل بیت
  [محتوای آفلاین]
 3. کارگاه تدبر در سوره های منتخب جزء 30
  [محتوای آفلاین]
 4. کارگاه عملی روش تدریس
  [محتوای آفلاین]
مشخصات دوره
تعداد دروس 2 درس
مدت زمان آموزش 40 ساعت
تعداد جلسات 6 جلسه
هزینه دوره 0 تومان