معرفی دوره
ازمون اشنایی با علوم قران 7
معرفی اساتید
معرفی دروس
اشنایی با علوم قران 6
تعداد جلسات: 1 جلسه
  1. اشنایی با علوم قران 6
    [محتوای آفلاین]
مشخصات دوره
تعداد دروس 1 درس
مدت زمان آموزش 12 ساعت
تعداد جلسات 1 جلسه
هزینه دوره 0 تومان