معرفی دوره
ازمون
معرفی اساتید
معرفی دروس
کلاس انلاین3
تعداد جلسات: 1 جلسه
 1. جلسه انلاین
  [محتوای آفلاین]
کلاس انلاین2
تعداد جلسات: 1 جلسه
 1. جلسه انلاین
  [جلسه آنلاین]
کلاس انلاین
تعداد جلسات: 1 جلسه
 1. جلسه انلاین
  [جلسه آنلاین]
درس ازاد
تعداد جلسات: 4 جلسه
 1. درس اول
  [محتوای آفلاین]
 2. درس دوم
  [محتوای آفلاین]
 3. درس سوم
  [محتوای آفلاین]
 4. درس چهارم
  [محتوای آفلاین]
مشخصات دوره
تعداد دروس 4 درس
مدت زمان آموزش 37 ساعت
تعداد جلسات 7 جلسه
هزینه دوره 0 تومان