معرفی دوره
ازمون نظرسنجی
معرفی اساتید
معرفی دروس
درس ازاد
تعداد جلسات: 4 جلسه
 1. درس اول
  [محتوای آفلاین]
 2. درس دوم
  [محتوای آفلاین]
 3. درس سوم
  [محتوای آفلاین]
 4. درس چهارم
  [محتوای آفلاین]
مشخصات دوره
تعداد دروس 1 درس
مدت زمان آموزش 37 ساعت
تعداد جلسات 4 جلسه
هزینه دوره 0 تومان