معرفی دوره
دوره روخوانی و روانخوان
معرفی اساتید
معرفی دروس
دوره روخوانی و روانخوان
تعداد جلسات: 3 جلسه
  1. روخوانی و روانخوانی قران کریم
    [محتوای آفلاین]
  2. روانخوانی و فصیح خوانی قران کریم
    [محتوای آفلاین]
  3. 1
    [محتوای آفلاین]
مشخصات دوره
تعداد دروس 1 درس
مدت زمان آموزش 43 ساعت
تعداد جلسات 3 جلسه
هزینه دوره 0 تومان