معرفی دوره
توانمندسازی مدیران و تشکلات مردمی قرانی
معرفی اساتید
معرفی دروس
توانمندسازی مدیران و تشکلات مردمی قرانی
تعداد جلسات: 3 جلسه
  1. رسانه و فضای مجازی
    [جلسه آنلاین]
  2. توانمند سازی تشکلهای مردمی قرآنی
    [محتوای آفلاین]
  3. سبک زندگی قرآنی 1
    [محتوای آفلاین]
مشخصات دوره
تعداد دروس 1 درس
مدت زمان آموزش 50 ساعت
تعداد جلسات 3 جلسه
هزینه دوره 0 تومان