معرفی دوره
تربیت معلم سبک زندگی قرانی
معرفی اساتید
معرفی دروس
تربیت معلم سبک زندگی قرانی
تعداد جلسات: 2 جلسه
  1. سبک زندگی قرآنی 1
    [محتوای آفلاین]
  2. سبک زندگی 2
    [محتوای آفلاین]
مشخصات دوره
تعداد دروس 1 درس
مدت زمان آموزش 30 ساعت
تعداد جلسات 2 جلسه
هزینه دوره 0 تومان