معرفی دوره
علوم قرانی و معارف اسلامی(ثقلین)
معرفی اساتید
معرفی دروس
علوم قرآنی(ثقلین)
تعداد جلسات: 5 جلسه
 1. چرا حفظ قران
  [محتوای آفلاین]
 2. انواع حافظه
  [محتوای آفلاین]
 3. اصول و روش های حفظ
  [محتوای آفلاین]
 4. اهمیت قران
  [محتوای آفلاین]
 5. کرامت جامعه
  [محتوای آفلاین]
مشخصات دوره
تعداد دروس 1 درس
مدت زمان آموزش 10 ساعت
تعداد جلسات 5 جلسه
هزینه دوره 0 تومان