معرفی دوره
تربیت قرانی(ثقلین)
معرفی اساتید
معرفی دروس
علوم تربیتی(ثقلین)
تعداد جلسات: 2 جلسه
  1. اهمیت جلسات خانگی
    [محتوای آفلاین]
  2. تحریف سبک زندگی
    [محتوای آفلاین]
مشخصات دوره
تعداد دروس 1 درس
مدت زمان آموزش 10 ساعت
تعداد جلسات 2 جلسه
هزینه دوره 0 تومان