معرفی دوره
ازمون کاربرد علوم روانشناسی در حفظ قران کریم4
معرفی اساتید
معرفی دروس
کاربرد علوم روانشناسی در حفظ قران کریم4
تعداد جلسات: 1 جلسه
  1. ازمون کاربرد علوم روانشناسی در حفظ قران کریم4
    [محتوای آفلاین]
مشخصات دوره
تعداد دروس 1 درس
مدت زمان آموزش 10 ساعت
تعداد جلسات 1 جلسه
هزینه دوره 0 تومان