معرفی دوره
حفظ موضوعی قرآن کریم (1) بخش دوم
درس حفظ موضوعی یک توسط حافظ کل قرآن کریم جناب آقای دکتر محمد مهدی بحر العوم در 13 جلسه آموزشی برای سامانه ملی آموزش مجازی قرآن و عترت علیهم السلام تدریس شده است. محور کلی آیات این درس عمدتا بر مبنای آیات اعتقادی و اخلاقی و تربیتی می باشد. در این درس قرآن آموزان قادر خواهند بود حدود 400 عبارت و موضوعات کوتاه و کاربردی قرآن کریم را طی 13 جلسه آموزشی، در سیر درسی منظم و به هم پیوسته حفظ نمایند. برخی از سرفصل ها و عناوین کلی این درس عبارت است از : خدا در قرآن، معاد در قرآن، پیامبران در قرآن، دنیا در قرآن، قرآن در قرآن، ویژگی‌های مومنان در قرآن، اخلاق و تربیت در قرآن در پایان این درس بر اساس تمارین ارائه شده امید است حافظان محترم بتوانند از محفوظات قرآنی، در مکالمه و گفتگوه های روزمره خود استفاده نمایند.
معرفی اساتید
معرفی دروس
حفظ موضوعی قرآن کریم (1) بخش دوم
تعداد جلسات: 9 جلسه
 1. تقوا در قرآن
  [محتوای آفلاین]
 2. ویژگی های مومنان در قرآن
  [محتوای آفلاین]
 3. سنت های الهی در قرآن
  [محتوای آفلاین]
 4. پرسش و پاسخ و رفع اشکال
  [جلسه آنلاین]
 5. دعا و آداب آن در قرآن
  [محتوای آفلاین]
 6. اخلاق و تربیت در قرآن
  [محتوای آفلاین]
 7. دشمن و شیطان شناسی
  [محتوای آفلاین]
 8. گفتگوهای قرآنی
  [محتوای آفلاین]
 9. پرسش و پاسخ و جمع بندی
  [جلسه آنلاین]
مشخصات دوره
تعداد دروس 1 درس
مدت زمان آموزش 8 ساعت
تعداد جلسات 9 جلسه
هزینه دوره 200,000 تومان