معرفی دوره
حفظ جزء30
معرفی اساتید
معرفی دروس
حفظ جزء30
تعداد جلسات: 25 جلسه
 1. سوره التین
  [محتوای آفلاین]
 2. سوره العلق
  [محتوای آفلاین]
 3. سوره القدر
  [محتوای آفلاین]
 4. پرسش و پاسخ و رفع اشکال
  [جلسه آنلاین]
 5. سوره البینة
  [محتوای آفلاین]
 6. سوره الزلزلة
  [محتوای آفلاین]
 7. سوره العادیات
  [محتوای آفلاین]
 8. سوره القارعة
  [محتوای آفلاین]
 9. سوره التکاثر
  [محتوای آفلاین]
 10. پرسش و پاسخ و رفع اشکال
  [جلسه آنلاین]
 11. سوره العصر
  [محتوای آفلاین]
 12. سوره الهمزة
  [محتوای آفلاین]
 13. سوره الفیل
  [محتوای آفلاین]
 14. سوره قریش
  [محتوای آفلاین]
 15. سوره الماعون
  [محتوای آفلاین]
 16. پرسش و پاسخ و رفع اشکال
  [جلسه آنلاین]
 17. سوره الکوثر
  [محتوای آفلاین]
 18. سوره الکافرون
  [محتوای آفلاین]
 19. سوره النصر
  [محتوای آفلاین]
 20. سوره المسد
  [محتوای آفلاین]
 21. پرسش و پاسخ و رفع اشکال
  [جلسه آنلاین]
 22. سوره الإخلاص
  [محتوای آفلاین]
 23. سوره الفلق
  [محتوای آفلاین]
 24. سوره الناس
  [محتوای آفلاین]
 25. پرسش و پاسخ و جمع بندی
  [جلسه آنلاین]
مشخصات دوره
تعداد دروس 1 درس
مدت زمان آموزش 45 ساعت
تعداد جلسات 25 جلسه
هزینه دوره 250,000 تومان