معرفی دوره
تفسیر اسان قران (20سوره اخر)
معرفی اساتید
حاج آقا محسن قرائتی
معرفی دروس
تفسیر اسان قران (20سوره اخر)
تعداد جلسات: 22 جلسه
 1. زلزله
  [محتوای آفلاین]
 2. تین
  [محتوای آفلاین]
 3. علق
  [محتوای آفلاین]
 4. قدر
  [محتوای آفلاین]
 5. بینه
  [محتوای آفلاین]
 6. عادیات
  [محتوای آفلاین]
 7. قارعه
  [محتوای آفلاین]
 8. تکاثر
  [محتوای آفلاین]
 9. عصر
  [محتوای آفلاین]
 10. همزه
  [محتوای آفلاین]
 11. فیل
  [محتوای آفلاین]
 12. پرسش و پاسخ و رفع اشکال
  [جلسه آنلاین]
 13. قریش
  [محتوای آفلاین]
 14. ماعون
  [محتوای آفلاین]
 15. کوثر
  [محتوای آفلاین]
 16. کافرون
  [محتوای آفلاین]
 17. نصر
  [محتوای آفلاین]
 18. مسد
  [محتوای آفلاین]
 19. اخلاص
  [محتوای آفلاین]
 20. فلق
  [محتوای آفلاین]
 21. ناس
  [محتوای آفلاین]
 22. جمع بندی و پرسش و پاسخ و رفع اشکال
  [جلسه آنلاین]
مشخصات دوره
تعداد دروس 1 درس
مدت زمان آموزش 24 ساعت
تعداد جلسات 22 جلسه
هزینه دوره 200,000 تومان