معرفی دوره
حجاب و عفاف
درس حجاب و عفاف توسط سرکارِ خانم دکتر، مریم نجفی در 9 جلسه آموزشی برای سامانه ملی آموزش مجازی قرآن و عترت علیهم السلام تدریس شده است. برخی از سرفصلها و دروس این درس عبارت است از: مفهوم شناسی حجاب و عفاف، پیشینه حجاب و عفاف در ایران و سایر مِلَل، مبانی حجاب و عفاف، انواع حجاب و عفاف، کارکَردهای حجاب و عفاف، راهکارهای ترویج و ارتقای حجاب و عفاف، منابع و الگوه های حجاب و عفاف
معرفی اساتید
معرفی دروس
حجاب و عفاف
ویدئو معرفی
تعداد جلسات: 12 جلسه
 1. مفهوم شناسی و کلیات
  [محتوای آفلاین]
 2. انواع حجاب و عفاف
  [محتوای آفلاین]
 3. مبانی حجاب و عفاف (1)
  [محتوای آفلاین]
 4. مبانی حجاب و عفاف (2)
  [محتوای آفلاین]
 5. پرسش و پاسخ و رفع اشکال
  [جلسه آنلاین]
 6. کارکردهای حجاب و عفاف (1)
  [محتوای آفلاین]
 7. کارکردهای حجاب و عفاف(2)
  [محتوای آفلاین]
 8. راهکارهای ترویج وارتقای حجاب و عفاف
  [محتوای آفلاین]
 9. پرسش و پاسخ و رفع اشکال
  [جلسه آنلاین]
 10. کتاب شناسی حجاب و عفاف
  [محتوای آفلاین]
 11. الگوهای حجاب و عفاف
  [محتوای آفلاین]
 12. پرسش و پاسخ و رفع اشکال
  [محتوای آفلاین]
مشخصات دوره
تعداد دروس 1 درس
مدت زمان آموزش 24 ساعت
تعداد جلسات 12 جلسه
هزینه دوره 200,000 تومان