معرفی دوره
پرسمان قرآنی
درس پرسمان قرآنی توسط دکتر مجید معارف طی 16 جلسه آموزشی برای سامانه ملی آموزش مجازی قرآن و عترت علیهم السلام تدریس شده است. فرآیند تدریس بدین شکل است که در ابتدا برخی شبهات و مسائل مرتبط با علوم قرآنی توسط گوینده پرسیده می شود و سپس استاد درس، نسبت به پاسخ آن اقدام می کند. برخی از مباحث این درس عبارت است: جمع قرآن، تحریف ناپذیری قرآن، اعجاز قرآن و وجوه آن، تحدی، وحیانی بودن قرآن و سایر مباحث که نسبت به تدریس و آموزش آن در این درس اقدام شده است.
معرفی اساتید
معرفی دروس
پرسمان قرآنی
ویدئو معرفی
تعداد جلسات: 19 جلسه
 1. مفهوم شناسی قرآن، آیه و سوره
  [محتوای آفلاین]
 2. قرآن شناسی
  [محتوای آفلاین]
 3. محتوای قرآن
  [محتوای آفلاین]
 4. هدف از نزول قرآن
  [محتوای آفلاین]
 5. آثار و فواید انس، ایمان و عمل به قرآن
  [محتوای آفلاین]
 6. پرسش و پاسخ و رفع اشکال
  [جلسه آنلاین]
 7. وظایف و مسئولیت های ما نسبت به قرآن
  [محتوای آفلاین]
 8. وحیانی بودن قرآن
  [محتوای آفلاین]
 9. اعجاز قرآن
  [محتوای آفلاین]
 10. وجوه و ابعاد اعجاز قرآن
  [محتوای آفلاین]
 11. تحریف ناپذیری قرآن
  [محتوای آفلاین]
 12. پرسش و پاسخ و رفع اشکال
  [جلسه آنلاین]
 13. جمع قرآن
  [محتوای آفلاین]
 14. قرائات قرآن
  [محتوای آفلاین]
 15. محکم و متشابه
  [محتوای آفلاین]
 16. ناسخ و منسوخ
  [محتوای آفلاین]
 17. جامعیت قرآن
  [محتوای آفلاین]
 18. تفسیر قرآن
  [محتوای آفلاین]
 19. جمع بندی و پرسش و پاسخ
  [جلسه آنلاین]
مشخصات دوره
تعداد دروس 1 درس
مدت زمان آموزش 19 ساعت
تعداد جلسات 19 جلسه
هزینه دوره 200,000 تومان