معرفی دوره
جلسات خانگی قرآن
درس جلسات خانگی قرآن توسط جناب آقای دکتر محسن قربانیان در 16 جلسه آموزشی برای سامانه ملی آموزش مجازی قرآن و عترت علیهم السلام تدریس شده است. برخی از سرفصلها و دروس این درس عبارت است از:چیستی جلسات خانگی قرآن و ضرورت تشکیل آن، انواع و ارکان جلسان خانگی قرآن، کارکَردهای جلسات خانگی قرآن، آثار و برکات جلسات خانگی قرآن، چگونگی راه اندازی جلسات خانگی قرآن، مهارتهای اداره جلسات خانگی قرآن و چگونگی تقویت کمی و کیفی آن، آسیب شناسی جلسات خانگی قرآن و راهکارهای مقابله با آن
معرفی اساتید
معرفی دروس
جلسات خانگی قرآن کریم
ویدئو معرفی
تعداد جلسات: 19 جلسه
 1. جلسات خانگی قرآن چیست؟
  [محتوای آفلاین]
 2. چرا باید به جلسات خانگی قرآن بپردازیم؟
  [محتوای آفلاین]
 3. جلسات خانگی قرآن در سیره معصومان علیهم السلام
  [محتوای آفلاین]
 4. انواع و اقسام جلسات خانگی قرآن
  [محتوای آفلاین]
 5. کارکرد های جلسات خانگی قرآن
  [محتوای آفلاین]
 6. پرسش و پاسخ و رفع اشکال
  [جلسه آنلاین]
 7. آثار و برکات جلسات خانگی قرآن (1)
  [محتوای آفلاین]
 8. آثار و برکات جلسات خانگی قرآن (2)
  [محتوای آفلاین]
 9. آثار و برکات جلسات خانگی قرآن (3)
  [محتوای آفلاین]
 10. راه اندازی جلسات خانگی قرآن (1)
  [محتوای آفلاین]
 11. راه اندازی جلسات خانگی قرآن (2)
  [محتوای آفلاین]
 12. پرسش و پاسخ و رفع اشکال
  [جلسه آنلاین]
 13. مهارت های اداره جلسات خانگی قرآن
  [محتوای آفلاین]
 14. راه کارهای تقویت کیفی جلسات خانگی قرآن
  [محتوای آفلاین]
 15. راه کارهای توسعه کمی جلسات خانگی قرآن (1)
  [محتوای آفلاین]
 16. راه کارهای توسعه کمی جلسات خانگی قرآن (2)
  [محتوای آفلاین]
 17. آسیب شناسی جلسات خانگی قرآن و راهکارهای مقابله با آن (1)
  [محتوای آفلاین]
 18. آسیب شناسی جلسات خانگی قرآن و راهکارهای مقابله با آن (2)
  [محتوای آفلاین]
 19. جمع بندی و پرسش و پاسخ
  [جلسه آنلاین]
مشخصات دوره
تعداد دروس 1 درس
مدت زمان آموزش 19 ساعت
تعداد جلسات 19 جلسه
هزینه دوره 200,000 تومان