معرفی دوره
سبک زندگی قرآنی 4- ارتباط انسان با جهان هستی
چهارمین درس از سلسه مباحث نظری سبک زندگی قرآنی ارتباط انسان با جهان هستی می باشد که این درس توسط حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر افشار پور از مدرسان حوزه و دانشگاه، در قالب 16 جلسه آموزشی برای برای سامانه ملی آموزش مجازی قرآن و عترت تدریس شده است. برخی از سرفصلهای این درس عبارت است از: شناخت انسان و ارتباط او با جهان قبل از دنیا و تأثیر آن در سبک زندگی قرآنی، ارتباط انسان با دنیا در سبک زندگی قرآنی و شرایط و لوازم آن، نحوه ارتباط انسان با سایر موجودات در جهان مادی در سبک زندگی قرآنی، ارتباط انسان با جهان بعد از دنیا در سبک زندگی قرآنی، جایگاه و نقش ارتباط انسان با جهان هستی در حیات طیبه از منظر سبک زندگی قرآنی
معرفی اساتید
معرفی دروس
سبک زندگی قرآنی (4) ارتباط انسان با جهان هستی
ویدئو معرفی
تعداد جلسات: 17 جلسه
 1. مفهوم شناسی و مبانی
  [محتوای آفلاین]
 2. انسان و ارتباط او با جهان قبل از دنیا
  [محتوای آفلاین]
 3. ارتباط انسان با دنیای مادی
  [محتوای آفلاین]
 4. ارتباط با عالم ماده و عالم غیب
  [محتوای آفلاین]
 5. پرسش و پاسخ و رفع اشکال
  [جلسه آنلاین]
 6. نحوه ارتباط انسان با سایر موجودات (1)
  [محتوای آفلاین]
 7. نحوه ارتباط انسان با سایر موجودات (2)
  [محتوای آفلاین]
 8. ارتباط انسان با جهان بعد از دنیا (1)
  [محتوای آفلاین]
 9. پرسش و پاسخ و رفع اشکال
  [جلسه آنلاین]
 10. ارتباط انسان با جهان بعد از دنیا (2)
  [محتوای آفلاین]
 11. ارتباط انسان با بهشت و دوزخ
  [محتوای آفلاین]
 12. جایگاه ارتباط انسان با جهان هستی در حیات طیّبه
  [محتوای آفلاین]
 13. پرسش و پاسخ و رفع اشکال
  [جلسه آنلاین]
 14. تاثیرات متقابل ارتباط انسان در یکدیگر، موانع و آسیب شناسی ارتباط انسان با جهان هستی
  [محتوای آفلاین]
 15. نکات و توصیه های کاربردی
  [محتوای آفلاین]
 16. جمع بندی و نتیجه گیری ارتباط انسان با سبک زندگی قرآنی
  [محتوای آفلاین]
 17. جمع بندی و پرسش و پاسخ
  [جلسه آنلاین]
مشخصات دوره
تعداد دروس 1 درس
مدت زمان آموزش 32 ساعت
تعداد جلسات 17 جلسه
هزینه دوره 200,000 تومان