معرفی دوره
سبک زندگی قرآنی 3-ارتباط انسان با انسان
سومین درس از سلسه مباحث نظری سبک زندگی قرآنی ارتباط انسان با انسان می باشد که این درس توسط حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر افشار پور از مدرسان حوزه و دانشگاه، در قالب 16 جلسه آموزشی برای برای سامانه ملی آموزش مجازی قرآن و عترت تدریس شده است. برخی از سرفصلهای این درس عبارت است از: مبانی انسان شناسی در قرآن، خودشناسی و خودسازی در سبک زندگی قرآنی، چگونگی ایجاد، مراتب، آثار و موانع خودشناسی و خود سازی، ارتباط انسان با خانواده، خویشاوندان و شهروندان، توصیه های کاربردی قرآنی در ارتباط انسان با خود و دیگران در سبک زندگی از منظر قرآن کریم، آسیب شناسی ارتباط انسان با خود و دیگران امید است در پایان این درس قرآن آموزان ضمن شناخت بیشتر از حقیقت و ماهیت وجودی خویش، بتوانند حرکت در مسیری که قرآن کریم برای یک انسان قرآنی ترسیم نموده است، حرکت نمایند.
معرفی اساتید
معرفی دروس
سبک زندگی قرآنی (3) ارتباط انسان با انسان
ویدئو معرفی
تعداد جلسات: 20 جلسه
 1. مفهوم شناسی، مبادی و روش شناسی
  [محتوای آفلاین]
 2. مبانی ارتباط انسان با انسان در سبک زندگی قرآنی
  [محتوای آفلاین]
 3. خودشناسی و راه های تحقق آن از منظر قرآن کریم
  [محتوای آفلاین]
 4. آثار خودشناسی در سبک زندگی قرآنی
  [محتوای آفلاین]
 5. خودسازی و راه های تحقق آن در سبک زندگی قرآنی
  [محتوای آفلاین]
 6. پرسش و پاسخ و رفع اشکال
  [جلسه آنلاین]
 7. مراتب خودسازی در سبک زندگی قرآنی (1)
  [محتوای آفلاین]
 8. مراتب خودسازی در سبک زندگی قرآنی (2)
  [محتوای آفلاین]
 9. آثار خودسازی از منظر قرآن کریم
  [محتوای آفلاین]
 10. موانع خود شناسی و خود سازی از منظر قرآن کریم
  [محتوای آفلاین]
 11. ارتباط انسان با خانواده و خویشاوندان در سبک زندگی قرآنی (1)
  [محتوای آفلاین]
 12. پرسش و پاسخ و رفع اشکال
  [جلسه آنلاین]
 13. ارتباط انسان با خانواده و خویشاوندان در سبک زندگی قرآنی (2)
  [محتوای آفلاین]
 14. ارتباط انسان با شهروندان در سبک زندگی قرآنی
  [محتوای آفلاین]
 15. ارتباط انسان مسلمان با مسلمانان دیگر در سبک زندگی قرآنی
  [محتوای آفلاین]
 16. ارتباط انسان مسلمان با اهل کتاب، مشرکان و منافقان
  [محتوای آفلاین]
 17. آسیب شناسی ارتباط انسان با خود و دیگران در سبک زندگی قرآنی
  [محتوای آفلاین]
 18. توصیه های قرآنی و مهارت های کاربردی در ارتباط انسان با انسان در سبک زندگی قرآنی
  [محتوای آفلاین]
 19. جمع بندی و پرسش و پاسخ
  [جلسه آنلاین]
 20. ارتباط انسان با شهروندان در سبک زندگی قرآنی (2)
  [محتوای آفلاین]
مشخصات دوره
تعداد دروس 1 درس
مدت زمان آموزش 32 ساعت
تعداد جلسات 20 جلسه
هزینه دوره 200,000 تومان