آیین نامه ها و مقررات

 

 

ضمن مطالعه قوانین بالا، جهت دریافت فایل اکسل ثبت نام گروهی داوطلبین بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

فایل اکسل دریافتی را بدون تغییر تکمیل و به همراه فیش واریزی گروه ثبت نام شده ، با هماهنگی ادمین سامانه به ادرس  Lms.telavat@gmail.com ارسال نمایید.

ثبت نام گروهی کاربران.xlsx